• multibook.one

  Konvertering av lærebok til multibook.
  En multimedial lærebok for interaktive tavler.
  Interaktivt innhold som støtte i undervisningen.

  SJEKK
 • Konvertering av lærebok til multibook.
  En multimedial lærebok for interaktive tavler.
  Interaktivt innhold som støtte i undervisningen.

  SJEKK

100 spill på 7 dager

Variasjon!

500 sider om 30 dager

Opptreden!

NYTTIG FOR FORLAGET

 • ENKLERE MARKEDSFØRING OG SALG

  En virtuell lærebok kan presenteres for markedet før den trykte utgaven foreligger. En slik multimedia-versjon gjør det enklere for kunder å vurdere produktet.

 • ET STANDARDISERT PRODUKT

  Vi tilbyr et standardisert produkt med passe mange interaktive elementer. Produktet testes av lærere.

 • BRUKERSTATISTIKK

  Forlaget får muligheten til å innhente informasjon om hvordan deres multibook brukes av lærere.

 • ET FLEKSIBELT PRODUKT

  Det er enkelt å gjøre endringer i det eksisterende produktet, for eksempel ved endringer i fagplanen.

 • TRYGT I BRUK

  Alt materiell og data eid av forlaget ligger trygt hos oss. Vi bruker virtuelle servere for hver kunde, og holder innhold og bruksstatistikker adskilt.

 • MED IDENTITETEN I BEHOLD

  Vi tilpasser brukergrensesnittet slik at det passer den visuelle profilen forlaget har fra før. Slik beholder kunden sin markevareidentitet.

 • PRISOVERSLAG

  Når vi mottar filene gir vi et prisoverslag. Prisen påvirkes av hvilken funksjonalitet kunden ønsker.

 • FORUTSIGBAR PRODUKSJONSTID

  Produksjonstiden avtales på forhånd. Dette vil avhenge av hvilken funksjonalitet og hvilke tillegg sluttproduktet skal ha.

 • MINDRE JOBB FOR FORLAGET

  Produksjonen gjøres ut fra en pdf-fil. En redaktør er involvert i gjennomføringen.

NYTTIG FOR LÆREREN

 • SPILL OG INTERAKTIVE OPPGAVER

  Oppgaver på ulikt nivå med hint og løsningsforslag, samt innslag av spillifisering for å motivere eleven.

 • DET VIKTIGSTE STOFFET BLIR LETT SYNLIG MENS MULTIMEDIA GJØR UNDERVISNINGER RIKERE

  Temaene presenteres på flere nivåer, til hjelp for læreren. Multimedia gjør timene engasjerende. Alt lages etter lærernes ønsker.

 • OPPGAVENE FØLGER FAGPLANEN

  Faglig og redaksjonelt gode oppgaver følger publikasjonen.

 • TEKSTER, MULTIMEDIA, OPPGAVER

  Vi bruker forlagets materiell og grafiske profil.

Kontakt oss!

Contact to us