• Materiał interaktywny wspierający prowadzenie lekcji.
  Wygodna forma obsługi oparta na autorskim oprogramowaniu.
  Rozszerzenie podręcznika o elementy multimedialne.

  ZOBACZ
 • multibook.one

  Materiał interaktywny wspierający prowadzenie lekcji.
  Wygodna forma obsługi oparta na autorskim oprogramowaniu.
  Rozszerzenie podręcznika o elementy multimedialne.

  ZOBACZ
100 gier w 7 dni

Różnorodność!

500 stron w 30 dni

Wydajność!

WARTOŚCI DLA WYDAWCY

 • Bezpieczeństwo

  Zapewniamy pełne bezpieczeństwo materiałów i danych kontaktowych, które są własnością wydawcy, m.in. przez wirtualne serwery dla każdego klienta oraz fizyczną separację zasobów i statystyk.

 • Spójność wizerunku

  Personalizujemy interfejs aplikacji tak, aby go dostosować do identyfikacji wizualnej wydawnictwa.

 • Wycena przed wykonaniem

  Cena usługi prezentowana na podstawie plików i ustalonej specyfikacji finalnego produktu.

 • Przewidywalny czas powstania publikacji

  Uzgodniony przed rozpoczęciem produkcji na podstawie specyfikacji produktu i materiału wsadowego.

 • Minimalny stopień zaangażowania wydawcy

  Produkcja odbywa się na podstawie pliku w formacie pdf, produkt finalny konsultujemy z redaktorem.

 • Znaczący wpływ na sprzedaż i promocję

  Wirtualny podręcznik multimedialny może służyć do celów promocyjnych zanim powstanie wersja drukowana. Wersja multimedialna staje się standardem oczekiwanym przez nauczyciela, jej posiadanie bezpośrednio wpływa na decyzje zakupowe nauczyciela.

 • Standaryzacja

  Proponujemy produkt standaryzowany z optymalnym nasyceniem elementami interaktywnymi, przetestowany przez nauczycieli.

 • Statystyki

  Wydawcy korzystający z naszego produktu mogą zbierać informacje dotyczące skali i sposobu użycia multibooka wśród nauczycieli.

 • Elastyczny produkt

  W przypadku zmiany podstawy programowej lub erraty podręcznika nasz produkt pozwala na wprowadzenie zmian na bazie istniejącej publikacji bez konieczności budowy od początku.

WARTOŚCI DLA NAUCZYCIELA

 • Gry i zadania interaktywne

  Skalowany poziom trudności zadań, system podpowiedzi oraz elementy grywalizacji w motywowaniu ucznia.

 • Uwypuklanie najistotniejszych treści oraz dodatki multimedialne

  System wielopoziomowej prezentacji zagadnień wspomagający narrację nauczyciela, dodatki multimedialne wzbogacające lekcję. Wszystkie elementy skonstruowane zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli.

 • Zgodność zadań z podstawą programową

  Zadania ściśle skorelowane z publikacją, opracowane pod kątem merytorycznym i redakcyjnym.

 • Teksty, multimedia, treść do zadań

  Wykorzystanie materiałów własnych oraz szaty graficznej wydawnictwa.

Skontaktuj się z nami!

Contact to us